Wat is een energieprestatiecertificaat?

Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Het EPC bevat een kengetal (of energiescore), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in Kwh/m² en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden.

image.jpg
 • Controle

  Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven:

  - of het energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is

  - of het EPC correct is opgemaakt

  Meer info over het VEA

 • Sancties

  Wat zijn de sancties als er geen of een verkeerd energieprestatiecertificaat is?
  Het VEA kan u, als eigenaar van een woongebouw, een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro als u niet over een geldig EPC beschikt (wanneer u uw woning verkoopt of verhuurt). Meer info op www.energiesparen.be

 • Wat na een boete?

  Als ik een boete gekregen heb, moet ik dan nog een EPC laten opmaken?
  Neen. Maar als u opnieuw verkoopt of verhuurt moet u wel over een EPC beschikken. Anders loopt u het risico opnieuw een boete te krijgen. Meer info op www.energiesparen.be